WATCH GLOBAL

Photos: SHINMEI [SEPT] 
Styling: Satoshi Hirota 
Hair: KIYO IGARASHI [SIGNO]
Makeup: Mariko Tagayashi [SIGNO] 
Manicure: Naoko Takano [nadine NAILS] 
Model: Dasha Dogusheva
Retouching: Masato Tomita [alpharobe] 
Edit & Text: Etsuko Aiko