VOGUE girl “Miss Dior”

MODEL: MOKA KAMISHIRAISHI @ TOHOGEINO
PHOTO: OSAMU YOKONAMI
VIDEO: TAKACHROME
HAIR: KOTARO @ SENSE OF HUMOUR
MAKE-UP: TOMOHIRO MURAMATSU @ SEKIKAWA OFFICE
STYLING: CHIKAKO TANIFUJI
NAIL: NAOKO TAKANO @ NADINE
WRITER: MARIKO URAYASU
ILLUSTRATION: MIYUKI OHASHI
SPECIAL THANKS: MIHO OKAMOTO
EDITORS: YUKIKO MOROOKA