VOGUE WEB “GALAXY”

Model: Emma 
Photos: Takemi Yabuki 
Video: Keita Kawahara 
Stylist: Shizuka Yoshida 
Hair and Makeup: Rie Shiraishi 
Manicure: Naoko Takano 
Text: Tomomi Hata 
Shot on location at Kimpton Shinjuku Tokyo 
Paintings at the Kimpton Shinjuku Tokyo 16F The Gallery (displayed artwork may change): Courtesy of Daisuke Inomoto and Shinjiro Tanaka 
Editor: Yui Sugiyama  
Digital Producer: Noriko Kuramoto