ELLE girl “X BY GLENMO”

Photo:WAKABA NODA at tron
Movie:TSUYOSHI HASEGAWA
Makeup:ANNA at shima for Harumi,
              KAREN SUZUKI for Reyla & Doyun
Styling:MAI SAKAI
Nail:NAOKO TAKANO at Nadine for Harumi
Realization:MAKIKO OJI
Model:HARUMI SATO at ldh ,
          REYLA MINAMI at stardust
          DOYUN KIM